Ekonomi

Sönmez Pamuklu’da genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim

ABONE OL  

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş’den genel şura süreçlerine ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

“Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Şura Toplantısı aşağıdaki gündem hususlarını görüşüp karara bağlamak üzere 07/06/2022 tarihinde Salı günü saat 11:00’de, Sönmez Sanayi Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Genel Heyet Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) üzerinden sağlanacak olan Genel Heyet Hisse Sahipleri Listesi’nde yer alan hisse sahiplerimiz, kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek hisse sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresindeki Şirket merkezimizden yahut Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.sonmezpamuklu.com.tr) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Konseyi’nin (II-30.1) sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Davet Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde (‘Tebliğ’) öngörülen konuları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel heyet toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Bildiri’de belirlenen asıllara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Şura Sisteminden (“EGKS”) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması kaidesi aranmaz. Oy hakkını haiz hisse sahipleri, EGKS vasıtasıyla yahut fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak yahut noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 1527.maddesi uyarınca hisse sahiplerimiz Genel Konseye fiilen iştirak edebilecekleri üzere, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda iştirak, hisse sahiplerinin yahut temsilcilerinin inançlı elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS süreci yapacak hisse sahiplerinin öncelikle inançlı elektronik imza sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve inançlı elektronik imzaları bulunmayan hisse sahipleri yahut temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel heyet toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Hisse sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün evvel saat 21.00’e kadar inançlı elektronik imzaları ile EGKS’ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ait seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar inançlı elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Konseyi’nin ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat kararları çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporu, Bağımsız Kontrol Raporu, Finansal Tablolar, İdare Heyeti’nin Kar Dağıtımına Ait Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel şura toplantı tarihinden üç hafta evvel yasal mühleti içinde Şirket merkezimizde, MKK’nın Elektronik Genel Konsey Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) hisse sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı