Mali Müşavir Bulut: 'İş dünyası ve STK'ların talepleri nihayet karşılık buluyor'

Mali Müşavir Fırat Bulut: 'Reel sektörün geçen yıl Ekim ayından bu yana talep ettiği matrah ve vergi artırımı, kasa -ortaklar cari hesap düzeltmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeler nihayet yasalaşıyor.'

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Reel sektörün taleplerinin yasalaşacağını ve çalışmalara son şeklinin verildiğini belirten Mali Müşavir Fırat Bulut, detayları anlattı. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını ve yasa teklifinin kısa bir süre sonra TBMM’ye sunulacağı bilgisini paylaştı.

YASA TEKLİFİ TBMM’YE SUNULACAK

Konuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını ve yasa teklifinin kısa bir süre sonra TBMM’YE sunulacağını belirten Fırat Bulut: “Matrah ve vergi artırımı, kasa -ortaklar cari hesap düzeltmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi düzenlemeler nihayet yasalaşıyor. Bu konuda yapılan çalışmalar tamamlandı, son şekli verildi. Konu ile ilgili Yasa Teklifinin kısa bir süre içerisinde TBMM’ye sunulması ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor” dedi.

İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ

Reel sektörün uzun süredir talep ettiği gelişmelerin sonunda yasalaşacağını ifade eden Fırat Bulut, açıklamasında: “Uzun süredir iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’lar, yoğun bir şekilde kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, kasa - ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi bir çok düzenlemenin yapılmasını talep ediyordu.

Hükümet, bu taleplerden sadece kesinleşmiş borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyi geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı 7256 sayılı Yasayla gerçekleştirmiş, diğer talepleri ise beklemeye almıştı! Diğer taleplerin beklemeye alınmasının nedeni ise, 2020 yılının da matrah ve vergi artırımı ile borç yapılandırması kapsamına alınmasına ilişkin ısrarlı taleplerdi!” ifadelerini kullandı.

COVID-19 HEM DEVLETİ HEM DE REEL SEKTÖRÜ YORDU

Pandeminin birçok sektöre derin yaralar açtığını belirten Fırat Bulut, çoğu işletmenin sıkıntı yaşadığını belirterek: “2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizi de yoğun etkisi altına alan Covid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek Devletimizi gerekse reel sektörü ve vatandaşlarımızı oldukça yordu ve hırpaladı. Çoğu işletme kapalı ve/veya yarı açık yarı kapalı kaldı, cirolar düştü, çoğu işletmede ciro bile oluşmadı, çalışma hayatı ve çalışma şartları oldukça değişti, zorlaştı, işletmeler kira ve ücret ödeyemez duruma geldi vs.

Devletimiz imkanları ölçüsünde buna tedbir almaya çalıştı, işletmelere ve çalışanlara destek verdi, kamuya olan yaklaşık 500 Milyar TL tutarındaki vergi ve SGK borçları ile diğer borçları yeniden yapılandırdı. Ancak, borç yapılandırmasında işler düşünüldüğü gibi olmadı! Borçlu işletmelerin büyük bir kısmı borçlarını yapılandırdı ama Covid-19 salgınının devam etmesi ve işyerlerinin kapalı olması nedeniyle yapılandırmanın ilk taksini bile ödeyemedi, bir kısmı ise sadece ilk taksiti ödeyip ikinci taksiti ödeyemedi, borç yapılandırmasını başlamadan ihlal etti.

 

7256 sayılı Kanunla yapılan düzenleme bir kez daha gösterdi ki, sadece borç yapılandırması gereken ilgiyi görmüyor, yetersiz kalıyor! Borç yapılandırmasının yanı sıra, matrah ve vergi artırımı, kasa - ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi bir çok düzenlemenin de yapılması şart” şeklinde konuştur.

 

MATRAH/VERGİ ARTIRIMI İLE İLGİLİ YASA TEKLİFİ HAZIR

 

Torba yasada yer alan düzenlemelere ilişkin bilgiler veren Mali Müşavir Fırat Bulut şunları kaydetti: “Hükümet; iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’ların yoğun taleplerini karşılamak üzere düğmeye bastı. Bu konudaki çalışmaları tamamladı, teklifin kısa bir süre içerisinde Meclise sunulması bekleniyor!

 

Yeni Torba Yasa Teklifi’nin kapsamı oldukça geniş tutuldu, reel sektörden gelen taleplerin tamamına yakın kısmı karşılanıyor! Teklifin kapsamında;

 

- Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması

 

- İhtilaflı Alacakların Tasfiyesi

 

- Matrah ve Vergi Artırımı

 

- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

 

- Şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi

 

düzenlemeleri yer alıyor.”

 

 

“TORBA YASA TEKLİFİNDEKİ DÜZENLEMELER GÜZEL ANCAK BAZI EKSİKLER VAR”

 

Torba yasa teklindeki eksikliklere de değinen Fırat Bulut, yapılması gereken diğer düzenlemelerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Torba Yasa Teklifi’nde yer alan düzenlemeler esas itibariyle reel sektörün yaklaşık bir buçuk yıldır beklediği ve talep ettiği düzenlemeler. Ancak, söz konusu düzenlemelerdeki bazı eksikliklerin giderilmesi ve bazı düzeltmeler yapılması gerekiyor.

 

1) Matrah ve vergi artırım oranları biraz yüksek belirlenmiş, hatta yeni düzenlemede 2020 yılı için belirlenen oranların önceki düzenlemelere göre artırıldığı görünüyor. Daha çok mükellefin bu düzenlemeden yararlanmasını sağlamak üzere oranların biraz düşürülmesi gerekiyor.

 

2) Matrah ve vergi artırımında ödeme şartı kaldırılmalı. Ayrıca kesinleşmiş alacaklarda da ilk iki taksit ödeme şartı da kaldırılmalı.

 

3) Vergi artırımı kapsamına ÖTV ve Damga Vergisi de dahil edilmeli.

 

4) Vergiye uyumlu mükelleflerin matrah ve vergi artırımından yararlanmaları için belirlenen 5 puan indirimi yetersiz, daha fazla indirim sağlanmalı. Örneğin, yüzde 50.

 

5) Matrah ve vergi artırımı yapan mükelleflerle ilgili olarak yapılmakta olan vergi incelemeleri derhal durdurulmalı, incelemenin tamamlanması için ek süre verilmemeli.

 

6) Matrah ve vergi artırımı yapılan yılar için geriye dönük vergi suçları yönünden inceleme yapılmamalı, her ne adla olursa olsun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmemesine ilişkin düzenleme yapılmalı.

 

7) İndirimli kurumlar vergisinden yararlanan mükellefler matrah artırımları için de indirimli oran üzerinden vergi ödemeli.

 

8) Kasadaki hayali paralar ve ortaklardan hayali alacakların düzeltilmesi için alınacak verginin oranı mümkün olduğu kadar düşük tutulmalı, yüzde 2’yi geçmemeli. Yeni düzenlemede bu oranın yüzde 5 – 6 olması düşünülüyor. Bize göre, bu oran çok yüksek, yeniden değerlendirilmesinde fayda var.

 

9) Rasyoları olumsuz etkilememesi için geçmiş yapılandırmalarda cari hesap düzeltmeleri nedeniyle 296 hesapta muhasebeleştirilmesi uygun görülen tutarların geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi halinde bu işlemin kar dağıtımı sayılmamasına ilişkin düzenleme yapılmalı.

 

10) Matrah ve vergi artırımlarından yararlanan mükelleflerin devreden KDV’leri sahte belge kullanımı vb. gerekçelerle geçmişe dönük olarak düzelttirilmemeli.

 

11) İşletme aktiflerinde yer alan taşınmazların değerini, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate almak suretiyle yeniden değerleme (değer yükseltme) imkan sağlanması son derece yetersiz ve bu taşınmazların reel değerinden oldukça uzak. Ayrıca, oluşan değer farkından yüzde 5 vergi alınması da doğru değil. Aynı düzenleme daha önce 2018 yılında yapıldı, ancak seçilen değerleme yöntemi ve yüksek vergi oranı (yüzde 5) nedeniyle düzenlemeden hiç kimse yararlanmadı. Reel sektörün beklentisi, bu taşınmazların kayıtlı değerlerinin ekspertiz yaptırılarak piyasa rayiç bedellerine yükseltilmesi ve oluşan değer farkı üzerinden yüzde yarım veya 1 oranında vergi alınması. Şu an yürürlükte bulunmayan maliyet artış fonu düzenlemesi yeniden ihdas edilmeli, her yıl değerleme yapılabilmeli.

 

12) Taksit süreleri günümüz şartları ve yaşanan pandemi süreci nedeniyle çok kısa belirlenmiş durumda. Taksitlerin Eylül ayında başlatılmasını da doğru bulmuyoruz. Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasında borçlar taksitler halinde 3 ayda bir ödemeli toplamda 24 eşit taksit olmalı. Matrah ve vergi artırımlarında ise ödemeler toplamda 12 taksitte yapılmalı.

 

13) Yapılandırmaya esas borçları peşin olarak ödemek isteyenlere borç asıllarından da belli bir oranda indirim yapılmalı.

 

14) İmar Barışı için yeni başvuru hakkı verilmeli ve önceden ödemeleri aksatanlara yeni ödeme imkanı sağlanarak hakları yeniden ihya edilmeli.

 

15) Düzenleme kapsamındaki yıllarla ilgili olarak haklarında cezalı tarhiyat yapılanların açtıkları davadan vazgeçmesi veya dava açmayarak yapılandırma düzenlemesinden yararlanarak ödemeleri halinde, bu mükelleflerin haklarında ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyat yapıldığı gerekçesiyle uyumlu mükellef indirimden yararlanmasına engel olunmamalı, bu konuda söz konusu düzenlemeye bir ifade eklenmeli.”

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN